سید محمد مهرنیا

درباره من

دکتر سید محمد مهرنیا
image

استادیار گروه آموزشی طراحی و چاپ پارچه @ دانشکده هنر

...

محقق گوگل

(1401/11/2)

استنادات

1

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

2

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1377

کارشناسی طراحی پارچه

دانشگاه هنر تهران

1380

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

دانشکدۀ هنرهای زیبای - دانشگاه تهران

1396

دکتری پژوهش هنر

دانشگاه هنر اصفهان

تجارب

1399

مدير گروه پژوهش هنر

دانشگاه سمنان

1398

مدیر گروه طراحی و چاپ پارچه

دانشگاه سمنان

1394

عضویت در کمیته علمی نخستین همایش ملی اقتصاد، هنر و فرهنگ ایران، مبانی، کار آفرینی و توسعه پایدار

با مشارکت موسسه ملی اکو و انجمن علمی پژوهش های هنر ایران

1388-1392

ارزیاب کتب هنری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مهارت ها

چاپ باتیک و چاپ سنتی

هندسه نقوش

طراحی

اولویت های پژوهشی

مبانی نظری فرهنگ و تمدن اسلامی

نقد و تحلیل آثار تجسمی

نشانه شناسی و ارتباط معانی در تصاویر

مبانی نظری نگارگری ایرانی

مبانی نظری هنر اسلامی

تحلیل گفتمان

جامعه شناسی هنر

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
تحلیل ساختار لحظه در آثار رزمنده - عکاسان جنگ تحمیلی
باغ نظر(2021)
^مهدی مردانی اقدم*, ^سید محمد مهرنیا
منشات دینی هنر اسلامی و هنر تائوئی
همایش بین المللی هنر نبوی -89(2010-03-21)
^سید محمد مهرنیا
ویژگی های تصویری نگاره معراج پیامبر (ص) اثر سلطان محمد
همایش بین المللی هنر نبوی -89(2010-03-21)
^سید محمد مهرنیا
عصر ایلخانی آغاز فصلی نو در نگارگری ایرانی
گردهمایی مکتب هنری تبریز در دوره ایلخانی . آل جلایر(2008-05-21)
^سید محمد مهرنیا
بررسي قابليت هاي فرمي مفرغ هاي لرستان در طراحي لوگو
شكري پور وحيد(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تطبيقي تاثيرگذاري حاكميت وقت بر نحوه بازنمود اسطوره ها در شاهنامه بايسنقري و طهماسبي
زماني نيا پريا(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رابطه هويت بصري و عناصر روايي در پرده هاي عاميانه مذهبي (با تاكيد بر آثار حسين قوللرآقاسي، محمد مدبر، عباس بلوكي فر، محمد فراهاني)
گروسي زينب(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ويژگي هاي بصري پوشاك صاحب منصبان بر ادراك مخاطب با استناد به نظريه گفتمان قدرت ميشل فوكو
اشوري ندا(تاریخ دفاع: 1400/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه كاركرد بصري هاله نور در بازنمايي تقدس سياسي-مذهبي مكتب بغداد دوره عباسي
العويدي حسين(تاریخ دفاع: 1400/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه كاركرد بصري هاله نور در بازنمايي تقدس سياسي-مذهبي مكتب بغداد دوره عباسي
العويدي حسين(تاریخ دفاع: 1400/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
نقاشی سقاخانه ای 2   (99 بار دانلود)
نقاشی سقاخانه ای   (110 بار دانلود)
مقامات حریری   (156 بار دانلود)
تحلیل ساختار لحظه در آثار رزمنده-عکاسان جنگ تحمیلی   (269 بار دانلود)
حقیقت ذوالقرنین   (266 بار دانلود)
مسجد امام اصفهان   (255 بار دانلود)
خواجه نصیر طوسی   (291 بار دانلود)
باتيك - نمونه تزييني   (392 بار دانلود)
باتيك - نمونه كاربردي 2   (363 بار دانلود)
باتيك - نمونه كاربردي 1   (356 بار دانلود)
لباس زنان ايران در سده سيزدهم   (293 بار دانلود)
دستنوشته های یک کودک فهیم - امیر مهدی ژوله   (375 بار دانلود)
امروز نه فردا انجامش میدم... (اهمال کاری)   (444 بار دانلود)
فلسفه چیست؟   (350 بار دانلود)
نقش مار در فرهنگ ایرانی ...   (392 بار دانلود)
باتیک 6   (519 بار دانلود)
باتیک 5   (457 بار دانلود)
تصاویر باتیک 2   (507 بار دانلود)
تصاویر باتیک 1   (512 بار دانلود)
تصاویر باتیک 3   (459 بار دانلود)
تصاویر باتیک 4   (548 بار دانلود)
بیست مکتب فلسفی   (8344 بار دانلود)
هندسه نقوش - 2   (459 بار دانلود)
جدول رنگ   (473 بار دانلود)
در باب باتیک   (465 بار دانلود)
هندسه نقوش   (410 بار دانلود)
ویژگی های نگارگری نسخه جامع التواریخ   (457 بار دانلود)
بررسی عناصر نامتعارف در نگار ههای شاهنامة بزرگ ايلخانی   (893 بار دانلود)
شاهنامه بزرگ، سندی بر ایرانی گرایی ایلخانان   (893 بار دانلود)
آلبوم زنان قاجار   (497 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی طراحی و چاپ پارچه، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، ایران
mehrnia@semnan.ac.ir
(+98)2331535388

فرم تماس