سید محمد مهرنیا

درباره من

دکتر سید محمد مهرنیا
image

استادیار گروه آموزشی طراحی و چاپ پارچه @ دانشکده هنر

...

محقق گوگل

(1400/8/1)

استنادات

1

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

2

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1373 - 1377

کارشناسی طراحی پارچه

دانشگاه هنر تهران

1377 - 1380

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

دانشکدۀ هنرهای زیبای - دانشگاه تهران

1391 - 1396

دکتری پژوهش هنر

دانشگاه هنر اصفهان

تجارب

1399

مدير گروه پژوهش هنر

دانشگاه سمنان

1398

مدیر گروه طراحی و چاپ پارچه

دانشگاه سمنان

1394

عضویت در کمیته علمی نخستین همایش ملی اقتصاد، هنر و فرهنگ ایران، مبانی، کار آفرینی و توسعه پایدار

با مشارکت موسسه ملی اکو و انجمن علمی پژوهش های هنر ایران

1388-1392

ارزیاب کتب هنری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مهارت ها

چاپ باتیک و چاپ سنتی

هندسه نقوش

طراحی

اولویت های پژوهشی

مبانی نظری فرهنگ و تمدن اسلامی

نقد و تحلیل آثار تجسمی

نشانه شناسی و ارتباط معانی در تصاویر

مبانی نظری نگارگری ایرانی

مبانی نظری هنر اسلامی

تحلیل گفتمان

جامعه شناسی هنر

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
تحلیل ساختار لحظه در آثار رزمنده - عکاسان جنگ تحمیلی
باغ نظر(2021)
^مهدی مردانی اقدم*, ^سید محمد مهرنیا
ویژگی های تصویری نگاره معراج پیامبر (ص) اثر سلطان محمد
همایش بین المللی هنر نبوی -89(2010-03-21)
^سید محمد مهرنیا
منشات دینی هنر اسلامی و هنر تائوئی
همایش بین المللی هنر نبوی -89(2010-03-21)
^سید محمد مهرنیا
عصر ایلخانی آغاز فصلی نو در نگارگری ایرانی
گردهمایی مکتب هنری تبریز در دوره ایلخانی . آل جلایر(2008-05-21)
^سید محمد مهرنیا
بررسي قابليت هاي فرمي مفرغ هاي لرستان در طراحي لوگو
شكري پور وحيد(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تطبيقي تاثيرگذاري حاكميت وقت بر نحوه بازنمود اسطوره ها در شاهنامه بايسنقري و طهماسبي
زماني نيا پريا(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رابطه هويت بصري و عناصر روايي در پرده هاي عاميانه مذهبي (با تاكيد بر آثار حسين قوللرآقاسي، محمد مدبر، عباس بلوكي فر، محمد فراهاني)
گروسي زينب(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ويژگي هاي بصري پوشاك صاحب منصبان بر ادراك مخاطب با استناد به نظريه گفتمان قدرت ميشل فوكو
اشوري ندا(تاریخ دفاع: 1400/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
تحلیل ساختار لحظه در آثار رزمنده-عکاسان جنگ تحمیلی   (23 بار دانلود)
حقیقت ذوالقرنین   (68 بار دانلود)
مسجد امام اصفهان   (117 بار دانلود)
خواجه نصیر طوسی   (106 بار دانلود)
باتيك - نمونه تزييني   (165 بار دانلود)
باتيك - نمونه كاربردي 2   (188 بار دانلود)
باتيك - نمونه كاربردي 1   (160 بار دانلود)
لباس زنان ايران در سده سيزدهم   (139 بار دانلود)
دستنوشته های یک کودک فهیم - امیر مهدی ژوله   (186 بار دانلود)
امروز نه فردا انجامش میدم... (اهمال کاری)   (229 بار دانلود)
فلسفه چیست؟   (186 بار دانلود)
نقش مار در فرهنگ ایرانی ...   (245 بار دانلود)
باتیک 6   (336 بار دانلود)
باتیک 5   (311 بار دانلود)
تصاویر باتیک 2   (343 بار دانلود)
تصاویر باتیک 1   (366 بار دانلود)
تصاویر باتیک 3   (312 بار دانلود)
تصاویر باتیک 4   (375 بار دانلود)
بیست مکتب فلسفی   (5631 بار دانلود)
هندسه نقوش - 2   (263 بار دانلود)
جدول رنگ   (288 بار دانلود)
در باب باتیک   (267 بار دانلود)
هندسه نقوش   (264 بار دانلود)
ویژگی های نگارگری نسخه جامع التواریخ   (247 بار دانلود)
بررسی عناصر نامتعارف در نگار ههای شاهنامة بزرگ ايلخانی   (539 بار دانلود)
شاهنامه بزرگ، سندی بر ایرانی گرایی ایلخانان   (597 بار دانلود)
آلبوم زنان قاجار   (287 بار دانلود)

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی طراحی و چاپ پارچه، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، ایران
mehrnia@semnan.ac.ir
(+98)2331535388

فرم تماس